BALSUOKIME TIKSLINGAI IR TEISĖTAI!

Nepriklausomybės laikotarpiu atsirado dvi Lietuvos: nuvilta, pusnuogė, skaudžiai tuštėjanti piliečių Lietuva ir parazitiškai besidauginanti valdžios įstaigų Lietuva. Tai ne konkrečių žmonių natūraliai skirtingų gebėjimų pasekmė. Tai politinėmis partijomis, sąjungomis ar kitaip pasivadinusių Tautos paveldui ir ištekliams grobstyti susikūrusių interesų grupių veiklos padarinys.   

 

Pasinaudodamos LR Konstitucijos ydomis ir spragomis (1992 m. LR Konstitucija grįsta ne Tautos, o valdžios interesais) politikierių grupuotės įstatymais įtvirtino Lietuvoje antipilietinį režimą ir dabar saugiai brakonieriauja nuo rinkimų iki rinkimų. Tokia siauraregiška, valstybiškam mąstymui svetima šalies vadyba Tautą veda viena kryptimi – į nebūtį. Tauta visa tai jaučia, mato ir beviltiškai skėsčioja rankomis.

Žinoma, nesukursime naujo valstybės tvarkymo vertybinio turinio senose konstitucinėse formose, nes jas nepataisomai deformavo teisminė valdžia, uzurpuodama žymią dalį įstatymų leidžiamosios valdžios galių (įstatymų išaiškinimais teisėjai iškreipia įstatyminę Seimo valią). Seimas ir jo sudėtį formuojančios partijos teismų uzurpuotas galias bando kompensuoti pasiglemždami piliečių (suvereno) rinkimų ir plebiscito teises. Prašymais susigrąžinti Tautai suvereno galių jau nėra galimybės. Tam būtina revoliucija. Nors maišto revoliucija efektyvesnė už minties revoliuciją, valstybės vadybos pertvarkai mes siūlome palaipsniui plėtojamą revoliucinės minties kelią, pradėtiną tiesti jau 2016 metų Seimo rinkimuose.

Kokią turime taikios revoliucijos viziją?

Kaip daugeliui žinoma, LR Konstitucijos 55 str. nustato, jog Seimo nariai renkami remiantis visuotine, lygia ir tiesiogine rinkimų teise. Pusės Seimo sudarymas, pasirenkant partijos parengtą sąrašą, rinkėjams nėra nei tiesioginiai,nei lygiateisiai rinkimai. Balsuojant už partiją kaip juridinį asmenį, iš rinkėjo atimama teisė pareikšti savo valią dėl Seimo sudėties, nes reitingavimas nedaro lemiančios įtakos, pakeičiant sąrašo sudarytojo valią. Nesant neigiamo reitingavimo, iš rinkėjo atimta galimybė išeliminuoti Tautos atstovybei visiškai netinkamus asmenis. Dėl to Seimo rinkimus mūsuose laikyti tiesioginiais nėra loginio pagrindo.

LR Seimo rinkimai nėra ir lygūs (lygiateisiai), nes vienmandatėje apygardoje negavęs rinkėjų pasitikėjimo partinis kandidatas pakartotinai dalyvauja rinkimuose sąrašiniu būdu. Kitų sąraše esančių kandidatų priedangoje jis tampa Seimo nariu ne rinkėjų valia. Sąrašuose nesantys vienmandatininkai antros galimybės kandidatuoti neturi. Ar galima dėti lygybės ženklą tarp turinčio teisę predentuoti į Seimą tuose pačiuose rinkimuose du kartus ir vieną kartą? Kadangi 2 nėra lygu 1, tai sąrašiniai rinkimai kaip prieštaraujantys LR Konstitucijai yra neteisėti.

Ar moralu rinkėjui dalyvauti neteisėtuose rinkimuose?

Principingam piliečiui LR Seimo rinkimuose elgiantis teisingai, t.y. atliekant pareigą tiesai, privalu anuliuoti politinių grupuočių biuletenį, jį kryžmai perbraukiant ir aiškumo dėlei užrašant: ‘‘Antikonstitucinis‘‘. Tai būtų tarsi Tautos tylusis referendumas.

Rengdamiesi rinkimams, balsuojant vienmandatėje apygardoje, palaikykime tą kandidatą, kuris pasirašytinai ant savo lankstinuko ar jam pateiktos atmintinės įsipareigos inicijuoti Seimo rinkimų įstatymo pakeitimą, atsisakant nuo nuasmenintų savo atstovų Seime, ir pritars konstitucinei reformai, pirmiausia sumažinant referendumui skelbti reikalingų rinkėjų parašų skaičių iki 50 000. Taip tapsime Seimo narių sutartiniais darbdaviais. Vėliau sisteminė konstitucinė reforma virs tvirtu tiltu iš nomenklatūrinės Lietuvos į pilietinę Lietuvą.

Lietuvieti, nelik neviltyje, atlik pareigą tiesai, palaikyk Tautos tylųjį referendumą. Tik bendra mūsų valia Lietuvoje bus žengtas žingsnis į pilietinę visuomenę.

Visuomeninių organizacijų atstovų rinkimų reikalams taryba

Atsakyti

Please enter your comment!
Please enter your name here

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.