Užuojautos

Pradinis Užuojautos

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

1. Vladimiras Šutovas, gim. 1958-01-18, gyv. Ukmergėje, mirė 2016-12-27. 2. Aldona Janina Pranskevičienė, gim. 1945-08-14, gyv. Ukmergėje, mirė 2016-12-27. 3. Janina Vaitkūnienė,...

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

1. Uršulė Čemeškienė, gim. 1925-03-12, gyv. Ukmergėje, mirė 2016-12-21. 2. Victor Koptev, gim. 1948-01-20, gyv. Ukmergėje, mirė 2016-12-20. 3. Filomena Pulkauninkienė, gim....

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

1. Ramutė Maldutienė, gim. 1935-07-20, gyv. Ukmergėje, mirė 2016-12-19. 2. Stasė Černiauskienė, gim. 1919-04-02, gyv. Masiulių k., mirė 2016-12-19. 3. Vaida Dailidėnienė,...

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

1. Ona Pašiūnienė, gim. 1930-07-26, gyv. Mėgučių k., mirė 2016-12-11. 2. Livija Baliuckienė, gim. 1939-06-14, gyv. Pavarų k., mirė 2016-12-12. 3. Romualdas...

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

1.Edita Mackevičienė, gim. 1964-05-06, gyv. Ukmergėje, mirė 2016-12-03. 2.Juozas Algimantas Sutkus, gim. 1930-03-31, gyv. Miliūnų k., mirė 2016-12-05. 3.Valentina Pažarskas, gim. 1964-09-07,...

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

Rimvydas Bigenis, gim. 1988-03-15, gyv. Ukmergėje, mirė 2016-11-26. Vacys Jakimavičius, gim. 1941-10-22, gyv. Baravykų k., mirė 2016-11-25. Stanislovas Bakučionis, gim. 1927-08-20, gyv....

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

1. Janina Krivcova, gim. 1932-12-20, gyv. Ukmergėje, mirė 2016-11-21. 2. Vytautas Mačiulis, gim. 1942-01-03, gyv. Ukmergėje, mirė 2016-11-19. 3. Petras Bakanauskas, gim....

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

1. Ona Baurienė, gim. 1938-11-28, gyv. Ukmergėje, mirė 2016-11-16. 2. Elena Stašienė, gim. 1925-08-13, gyv. Lokėnų k., mirė 2016-11-15. 3. Stasė Rozmanienė,...

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

1. Ona Maskoliūnienė, gim. 1925-03-20, gyv. Ukmergėje, mirė 2016-11-10. 2. Ona Aldona Gipienė, gim. 1933-02-25, gyv. Jasiuliškio k., mirė 2016-11-11.

Nuoširdi užuojauta artimiesiems

1. Vladas Stankevičius, gim. 1949-08-28, gyv. Ukmergėje, mirė 2016-11-09. 2. Zofija Genienė, gim. 1942-10-20, gyv. Žeimių k., mirė 2016-11-09. 3. Ona Kuldienė,...

Kas naujo?