Š.m liepos 8 d. (šeštadienį) 11 val. kviečiamas SB Vienybė pakartotinis visuotinis susirinkimas.


Susirinkimo vieta – aikštelė prie sandėlio.