Gerb. sodų Pirmininkai, sodų bendrijų nariai,

Kviečių į informacinį pasitarimą aktualiais sodų bendrijų veiklos klausimais.
1. Dėl Vyriausybės pritarimo sodų bendrijos kelių perdavimo savivaldybėms.
3. Sodų bendrijų sodų apžiūros – konkurso organizavimo.
4. Rajono sodininkų ,,Eko dienos“ organizavimo.
5. Pasidalinimas vasaros įspūdžiais prie arbatos puodelio.

Susitinkame:
Rugpjūčio 16 d. 17 val. Gėlių g. 49, praneškite dėl dalyvavimo tel. 8 682 62406.

Ukmergės susivienijimo ,,Sodai“ pirmininkas Julius Kazėnas