Vasario 16 d. LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ nariai kartu su įvairių rajonų senjorais rinkosi į Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovę. Čia vyko LPS „Bočiai“ organizuota Atkurtos Lietuvos Valstybės šimtmečio minėjimo šventė.

Į šventę atvyko Kovo 11-osios akto signataras Mečys Laurinkus, LR Seimo nariai Rimantas Jonas Dagys, Algis Strelčiūnas. Dalyvavo LPS „Bočiai“ pirmininkas dr. Petras Ruzgus, valdybos nariai.

Sugiedojome LR himną.

Vedami Rokiškio senjorų choro sugiedojome „Bočių“ himną.

M. Laurinkus sveikino su švente, linkėjo nepamiršti, kas buvo, branginti, ką turime, išsaugoti valstybę su tautiškumu, savimone, kalba. Sakė, kad vienybė – mūsų išlikimo sąlyga.

R. Dagys kalbėjo, kad prieš 100 metų Lietuva prisikėlė naujam gyvenimui. Valstybingumui šimtas metų nedaug. Linkėjo, kad būtume visi vienas kūnas, tada galėsime daug ką nuveikti Tėvynės labui.

A. Strelčiūnas sakė, kad įveikėme nelengvą pirmo šimtmečio kelią, antrą šimtmetį pradedame kurti laisvi ir niekieno nevaržomi, Lietuva yra mums tvirčiausia atrama. Padovanojo bočiams Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalo, parvežto iš Vokietijos, kopiją.

P. Ruzgus kalbėjo, kad pagyvenę žmonės yra tvarus mūsų tautos pagrindas. Mes ne tik esame istorijos liudininkai, bet ir ženkliai prisidėjome prie šimtmečio istorijos kūrimo. Bočiai yra ir dabar politiškai aktyvūs, pilni patriotiškų jausmų, energingi, linkę bendrauti, džiaugtis gyvenimu. Padėkos raštais už ilgametį vadovavimą, kolektyvų prasmingą veiklą apdovanojo keletą esamų, buvusių pirmininkų. Padėkos raštu apdovanota ir klubo „Viltis“ pirmininkė Valerija Naraškevičienė.

LPS „Bočiai“ Lietuvos Nepriklausomybės 100 – mečio atminimo medaliu „Nusipelniusiam Lietuvos piliečiui“ apdovanoti M. Laurinkus, P. Ruzgus.

Koncertinę programą pradėjo Druskininkų bendrijos mišrus vokalinis dainų ir šokių ansamblis, kuriam šokių choreografiją ir žodžius kuria pirmininkė Zita Jančiauskienė, meno vadovas Valdas Dancevičius.

Pasirodė Rokiškio mišrus choras, vadovė Aldona Krikštaponienė.
Dainas atliko Vilniaus bendrijos „Tautinės raiškos sambūris“, vadovas Leonas Pamarneckis.

Ukmergei atstovavo klubo „Viltis“ duetas Vacė Ignatavičienė ir Valmantas Naraškevičius. Dainavo Ukmergės kultūros centro bočių moterų vokalinis ansamblis „Lyra“, vadovė V. Ignatavičienė, akordeonu pritarė Birutė Verbickienė, vedančioji Janė Juzėnienė.
Koncertinę programą tęsė Elektrėnų moterų vokalinis ansamblis „Dubija“, vadovė Nijolė Ramanauskienė.

Pasirodė LPS „Bočiai“ Alytaus r. bendrijos Simno skyriaus liaudiškos muzikos kapela „Sidabra“, vadovas Gintautas Česnulis.
Pabaigoje visi susikibę už rankų sudainavome „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.

P. Ruzgus visiems padėkojo už dalyvavimą, už tą meilės ir pasididžiavimo Lietuvai jausmą tvyrantį salėje, už atliktas širdį virpinančias dainas apie Lietuvą, linkėjo gražiai pabendrauti prie vaišių stalų.

Kadangi mieste eismas buvo labai apribotas, tai negalėjome aplankyti centro. Nuvažiavome prie televizijos bokšto. Gaila, bet kažkodėl ant bokšto neplevėsavo Lietuvos vėliava.

Namo grįžome pakiliai nusiteikę, su patriotiškumo ugnele širdyje.

LPS „Bočiai“ Ukmergės klubo „Viltis“ renginių organizatorė Janina Badokienė

Atsakyti

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.