Gerbiami Tarybos nariai, rajono vadovai ir dalyvaujantys posėdyje,

Neskaičiuoju, kelintą kartą aš išeinu į šią tribūną su probleminiais klausimais, bet, pasakysiu atvirai, kai žinau ir suprantu bei galiu patarti, kaip galima tas problemas spręsti, o sutinku tik atsainų pasipriešinimą, dūšioj darosi liūdna ir pikta. Pažadu – šiandien kalbu paskutinį kartą, nes gerai suprantu – „gobšus nepraturtės, o kurčias neišgirs“.

Paskutiniame pasisakyme patariau, kaip garantuotai paprasčiausiu ir pigiausiu keliu galima sunaikinti legioneles karšto vandens paruošimo ir tiekimo sistemoje – įrengti akumuliacinius bakus ir juose palaikyti temperatūrą iki 60-70 laipsnių. Gaunu atsakymą: apie temperatūrinius smūgius, grafiką, kada ir po kiek kartų tas bus atliekama ir t.t. bet apie tai, kieno sąskaita ir kiek kainuos – nei žodžio.

Šiandien aš jau turiu kai kuriuos skaičius už gegužės mėn., su kuriais supažindinsiu ir jus. Šildymo sezonas baigtas gegužės 5 d. 10 val. Maironio g. 9 ir Kudirkos g. 10 namų šilumos punkto žurnale toks įrašas yra. Žinodamas, kaip buvo pernai, šiais metais užrašėm parodymus, sudėjome parašus kartu su šilumos ūkio prižiūrėtoju. Gegužės 15 d. pasitikrinu ir randu tai, ką ir tikėjausi rasti. Iškviečiu butų ūkio atstovą, užrašau parodymus, pareguliuojam parametrus ir stebiu, kas bus iki gegužės 22 d. Gegužės 22 d., kaip sutarta, vėl susitinkam, nuimam parodymus, suskaičiuoju – atėmus cirkuliacijai ir karštam vandeniui paruošti suvartotą šilumą lieka „neaiškių“ 1315,18 kwh ir tai per 17 parų. Per parą –77,40 kwh. Iki mėnesio pabaigos, per 9 likusias paras dar prisidės apie 77,40 * 9 = 696,60 kwh, viso – 2011,78 kwh. Naudojant balandžio mėn. kainas, Maironio g. 9 ir Kudirkos g. 10 namų gyventojai papildomai mokės 122,80 eur su PVM. Mieste yra apie 150 namų, namui skaičiuojant po 40 butų – rezultatas – 18 420 eurų/mėn. Per vasaros sezono 6 mėn.– jau 110 520 eurų. Tai bus neteisėtai iš gyventojų nusavintos lėšos. Ir vyksta tai, kai šilumos ūkis atsiimtas, o nuomininkas seniai išvarytas. Bet yra V. Paknys, kuris dar pernai pasakė: už karšto vandens paruošimą ir cirkuliaciją, ne šildymo sezono metu, vartotojams reikės mokėti pagal skaitiklio parodymus.

Tiesiogiai klausiu rajono vadovų – apginsite miesto gyventojus – šilumos vartotojus nuo tokios savivalės ar ne?! Ar paliksite visus likimo valiai, kaip palikote su renovacijos problemomis renovuotų namų gyventojus?!

Žmonėse yra gražių ir taiklių posakių, atitinkančių šių dienų realijas, vieną tokių pabandysiu pritaikyti:
1) Jei rajoninio lygio vadovas ar įmonės vadovas ar eilinis žmogus supranta, kad daro blogai, bet vis tiek daro, jis visuomenei ir valstybei – jau yra pavojingas.

Mano perskaitytuose paklausimuose paliestos šios problemos:
1) Butų ūkio vadovų neteisėtai nurašytos techninės priežiūros lėšos;
2) Renovuojant daugiabučius gyvenamuosius namus buvo nesilaikoma prioritetinių darbų;
3) Neaišku, kur panaudotos atliekų rūšiavimo linijai surinktos lėšos;
4) Šilumos ūkio vadovų savivalė;
Ir t.t. Tai parodo rajono vadovų neveiklumą.

Kyla klausimas – dėl ko jie ėjo į tą tarnybą, jei nevykdo tiesioginės paskirties: negina viešojo eilinių rajono gyventojų interesų.

Turiu atsiųstus atsakymus į mano paklausimus. Kartu su miesto bendruomenės aktyvu, bandysime sudėlioti mintis, kaip turėtų būti ir kreipsimės į tas institucijas, kurios išsiaiškins, koks pavojus gresia žmonėms ir valstybei.

Ačiū už dėmesį.
Miesto bendruomenės tarybos vardu p-ko pav. M. Tamošiūnas

1 komentaras

Atsakyti

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.