Vadovaujantis paskelbtu kvietimu teikti projektinius pasiūlymus pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonę „Miestų kompleksinė plėtra“, Ukmergės rajono savivaldybės administracija planuoja teikti paraišką projektui „Ukmergės miesto Šventosios upės pakrantės sutvarkymas“ įgyvendinti.

Projektas yra įtrauktas į Vilniaus regiono Integruotų teritorijų vystymo programą, atitinka Ukmergės rajono savivaldybės 2017-2019 m. strateginio veiklos plano programas.

Projekto tikslas – prisidėti prie Ukmergės miesto gyvenamosios aplinkos kokybės gerinimo, socialinės bei ekonominės plėtros skatinimo, sukuriant bendruomeninę erdvę Šventosios upės pakrantėje, pritaikytą pasyvaus ir aktyvaus laisvalaikio praleidimui.

Projektas įgyvendinamas Ukmergės mieste, teritorijoje tarp Vilniaus g. tilto ir Gėlių g. pabaigos, kurios didžioji dalis plyti laisvoje valstybinėje žemėje. Teritorijos plotas 115 000 kv. m.

Tvarkomoje teritorijoje būtų įrengtas naujas mišraus eismo pėsčiųjų-dviračių takas bei šio tako ir rekreacinių zonų apšvietimas, naujas miesto paplūdimys su reikalinga rekreacine ir visuomenės sveikatos normas atitinkančia infrastruktūra (persirengimo kabinomis, mažąja architektūra, šiukšliadėžėmis, paplūdimio tinklinio įranga), „atokvėpio vietos“ su įrengta mažąja architektūra (lauko baldais, suoliukais, šiukšliadėžėmis). Techninį projektą planuojama parengti 2018 m., veiklas įgyvendinti 2019-2020 m.

Sprendimui įgyvendinti reikalingos lėšos ir galimi finansavimo šaltiniai:

ES paramos dalis sudaro iki 92,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, pareiškėjas privalo prisidėti ne mažiau kaip 7,5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Numatomas lėšų poreikis – 302.083 Eur, iš jų – 279.427 Eur – ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos, 22.656 Eur – savivaldybės indėlis.

Įgyvendinus projektą, Ukmergėje bus pagerinta viešoji infrastruktūra, prisidedanti prie Ukmergės miesto gyvenamosios aplinkos kokybės ir reprezentacinio miesto įvaizdžio gerinimo, patrauklių sąlygų investicijoms, gyventojų saugumo ir patogumo didinimo. Atnaujinta viešąja infrastruktūra galės naudotis Ukmergės miesto ir rajono gyventojai ir svečiai, ūkio subjektai.

Dokumentas

Dėl šio plano dar turės balsuoti Ukmergės raj. taryba Tarybos posėdyje, kuris vyks vasario 22 dieną.

Parengta pagal Ukmergės raj. savivaldybės informaciją

 

Atsakyti

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.