Kiekvienais metais Šv. Kalėdų išvakarėse Lietuvos Santarvės fondo steigėjas ir valdyba renka ir paskelbia Santarvės žmogų.


Kreipiuosi į Jus, visus geros valios žmones, siūlyti ir reikšti savo nuomonę, renkant labiausiai nusipelniusį Santarvės idėjai žmogų ar kolektyvą. Siūlykite, bet ir susitarkime iš anksto, kad Jūsų teikiamų kandidatūrų viešai neskelbsime ir neaptarinėsime, nes ne visi nori, kad jie būtų viešinami. Sprendimas dėl Santarvės žmogaus apdovanojimo yra fondo steigėjo ir valdybos prerogatyva.

Lietuvos Santarvės fondo steigėjas Julius Kazėnas

Tel. 868262406, E. p. juliusconcordia@gmail.com

Atsakyti

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.