kontei

Nuo kitų metų savivaldybė ketina ženkliai kelti rinkliavos už atliekas kainą ir tai, be jokios abejonės, skaudžiai guls ant visų rajono gyventojų pečių. Motyvas yra tas, kad kyla atliekų šalinimo sąnaudos ir už jas reikia daugiau mokėti vežėjui UAB „Ekonovus“.

Deja, visiškai ignoruojamas faktas, kad UAB „Ekonovus“ yra skolinga rajono gyventojams už sumokėtus per didelius mokesčius. 2012-10-25 rajono taryba priėmė sprendimą steigti savivaldybės atliekų tvarkymo įmonę, kartu numatant, kad naujai konkurso būdu parinktas vežėjas už savo lėšas pastatys atliekų rūšiavimo liniją ir po 5 metų ją paliktų savivaldybės įmonei. Tuo metu buvo bandoma pateikti tiek politikams, tiek spaudai informaciją, įrodančią, kad šis žingsnis yra didžiulė klaida.  Priedas: Atliekų tvarkymas Ukmergėje

Jau tuo metu buvo aišku, kad ši linija neveiks, nes tie patys politikai keliais metais anksčiau balsavo už Vilniaus apskrities didžiulės rūšiavimo gamyklos kofinansavimą iš rajono biudžeto. Tiesiog protu nesuvokiami dalykai, kad pagal sutartis, tiek rūšiavimo gamykla Vilniuje, tiek Ukmergėje turėjo būti pastatyti, beveik tuo pat metu. Prieš tris metus rašytame rašte, palygintas šių gamyklų technologinis lygis, tai lyg „Ferraris“ ir „Zaporožietis“ . Tačiau politikams, tiek ir dabartiniam merui, liberalcentristams ir socdemams buvo nė motais nei biudžeto lėšos, nei gyventojų pinigai. Priėmus sprendimą, naujo atliekų vežėjo parinkimo konkurso sąlygose buvo įrašyta, kad vežėjas per du metus pastato rūšiavimo liniją, kurios bendra kaina turėjo būti apie 3 milijonus litų (Priedas: Dėl projekto kofinansavimo), o po 5 metų šį turtą palieka savivaldybės įsteigtai įmonei. Kadangi kito finansavimo numatyta nebuvo, atliekų vežėjas turėjo statybos kaštus įskaičiuoti į 1 tonos atliekų vežimo kainą. Pagal šią kainą buvo apskaičiuotas ir rinkliavos mokestis, todėl automatiškai gyventojai per metus už linijos statybą UAB „Ekonovus“ sumoka apie 600 tūst. Litų. Praėjus dviems metams atliekų rūšiavimo gamykla pastatyta nebuvo, o vežėjas, lyg niekur nieko ir dabar tebeveža atliekas iš mūsų rajono. Pirmiausia, tai yra grubus viešųjų pirkimo įstatymo pažeidimas, nes sutarties galiojimo metu galima daryti tik labai nežymius pakeitimus ir  dar suderinus su Viešųjų pirkimų tarnyba. Nepastačius rūšiavimo linijos po dviejų metų, turėjo būti skelbiamas naujas konkursas, o sutartis su vežėju nutraukta. Labai keista yra mūsų rajono vadovų pozicija UAB „Ekonovus“ atžvilgiu, – jiems yra leidžiama viskas. Jokie įstatymai jiems negalioja. Rajono gyventojai daugybę kartų yra skundęsi paslaugos teikimo kokybe. Juk yra numatytos baudos už techninių sąlygų nevykdymą, tačiau jiems „kaip vanduo žąsies“. Labai įtartina yra ir tai, kad išvežamų atliekų kiekiai yra didesni, negu buvo tada, kai vežė ne jie. Ar nebus tik taip, kad tarp ukmergietiškų šiukšlių papuola ir vilnietiškos. Vilniuje atliekų rinkliavos nėra, todėl atliekų pridavimo vertė jiems eina į išlaidas, o Ukmergėje moka už priduotas tonas, todėl viskas eina į pajamas. Na ką, „auksinis“ biznis, tai pačiai įmonei išlaidas paversti pajamomis. Matyt jie tuo ir naudojasi.

Taigi, paskaičiuokim kiek jie lieka skolingi už nepastatytą liniją: UAB „Ekonovus“ veža atliekas jau daugiau nei 3,5 metų, dauginkim iš 600 tūkst. litų, arba 174 tūkst. Eurų, gaunasi, kad gyventojai permokėjo rinkliavos mokesčio virš 600 tūkst. Eurų. Apvali sumelė , kuri vis dar didėja, nes gyventojai vis dar moka tuo pačiu tarifu. Tai kur gi žiūri mūsų rajono meras, administracijos direktorius, kodėl yra skriaudžiami ir mulkinami Ukmergės gyventojai. Apie kokį čia rinkliavos mokesčio kėlimą eina kalba, kai pats vežėjas gyventojams skolingas tokius didelius pinigus.

O, ką veikia rajono tarybos politikai, ką, jie visiškai akli, ar neįgalūs? O, gal čia kai kam už tą tylėjimą „nubyra“? Meras aiškino, kad, neva, pasikeitė apskrities atliekų tvarkymo strateginis planas, todėl rūšiavimo linija tapo nebereikalinga. Tai visiška netiesa, atliekų rūšiavimo gamyklos statyba Vilniuje buvo numatyta dar gerokai prieš paskelbiant atliekų vežėjo konkursą Ukmergėje. Dar 2010 m. buvo atlikta Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros galimybių studija, kurioje numatyta iki 2015 m. pabaigos pastatyti 119 mln. litų, arba 345000 Eur kainuosiančią ir 75 proc. iš ES fondų finansuojamą efektyvią atliekų rūšiavimo gamyklą. Tai buvo ir padaryta 2016 m. pradžioje.

Kadangi, Ukmergės savivaldybė yra VAATC akcininkė, rajono taryba dar 2011-11-24 priėmė sprendimą dėl Vilniaus regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtros ( tame tarpe atliekų rūšiavimo gamyklos, kitaip MBA (mechaninis biologinis apdorojimas) Vilniuje statybai) koofinansavimo iš Ukmergės rajono savivaldybės biudžeto 1 163 809 Lt. ( Priedas: Dėl projekto kofinansavimo ) Visa tai rajono politikai turėjo puikiai žinoti. Maža to Rajono meras Rolandas Janickas, motyvuodamas, kodėl nebereikia statyti linijos, aiškiai painiojasi teisindamasis naujai patvirtinto Valstybinio atliekų tvarkymo plano. 2014 – 2020 metų planas pasirašytas 2014-04-16, bet ir jau ankstesnėje redakcijoje nuo 2007 m. buvo įtvirtinta, kad atliekos tvarkomos regioniniu principu, taip pat nustatytos valstybinės užduotys atliekų rūšiavimo – perdirbimo sistemoms įrengti visuose Lietuvos regionuose.

Dar įdomiau, kad praėjus jau metams, nuo valstybinio atliekų plano priėmimo 2015 m. kovo mėn. 26 d. Ukmergės rajono tarybos naujai patvirtintame Ukmergės raj. savivaldybės atliekų tvarkymo plane 2014-2020 m. nurodyta, kad, vis viena rūšiavimo liniją Ukmergėje reikia statyti, nors tų pačių metų gale turėjo iškilti gamykla Vilniuje. Citata: Pastaba: 2013 m. kovo 27 d. Ukmergės rajono savivaldybės administracijos ir UAB„Ekonovus“ pasirašytos sutarties apimtyse buvo įtraukta mišrių komunalinių atliekų srauto rūšiavimo atliekų rūšiavimo linijoje paslauga, savivaldybės paskirtame sklype operatoriui savo lėšomis įrengiant atliekų rūšiavimo liniją. Tačiau, užtrukus žemės sklypo skyrimo procedūroms, buvo atidėti linijos įrengimo darbai, ko pasėkoje nusikėlė atliekų rūšiavimo paslaugos teikimo pradžios laikas. (Priedas: Ukmergės raj. savivaldybės atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.) Tai reiškia, kad dar ir šiandien galiojančiame Ukmergės rajono atliekų tvarkymo plane, kuris, beje, paskelbtas savivaldybės internetinėje svetainėje, likusi nuostata, nors ir pavėluotai, tačiau liniją statyti. Na, ką ten veikia susirinkusi taryba, protu nesuvokiama. Taigi, visiškai absurdiška situacija ir jiems visiems aišku dabar gėda pripažinti , kad darė tokias nesąmones, bet kas, ir kada, pagaliau, prisiims atsakomybę už šitą visą „jovalą“, taip ir lieka neaišku. Matyt, kaip visada – niekas, niekada.

Beje, dar vienas įdomus dalykas, kad tuo metu spaudoje, buvo skelbiama kad 2012-10-25 tarybos posėdyje buvo priimtas sprendimas steigti savivaldybės atliekų tvarkymo įmone su įpareigojimu naujam vežėjui savo lėšomis įrengti naują rūšiavimo liniją ( Priedas: Posėdžio klausimai ir balsavimo rezultatai). Pažiūrėjus į tarybos posėdžių archyvą matosi priešingas rezultatas – sprendimas nepriimtas. Ką visa tai reiškia. Laikraščio „Gimtoji žemė‘ straipsnyje aiškiai yra parašyta, kad „už“ prabalsavo 17 tarybos narių, vienas prieš, susilaikė – 3. O archyvo informacijoje „už“ balsavo tik 9, o 12 „prieš“ . Tai kas čia, kažkas sąmoningai pakeitė balsavimo rezultatus. Jei sprendimas kažkada būtų atšauktas, tai turėjo įvykti vėlesniuose posėdžiuose. Jei tai iš tikrųjų padaryta, tai jau kvepia klastojimu ir kažkieno labai rimta atsakomybe. Manau čia reikėtų atlikti rimtą tyrimą, gali būti, kad ir su prokuratūros pagalba.

Susiję straipsniai: http://www.ukmergesmedija.lt/2015/06/28/r-baravykas-atlieku-rusiavimo-linija-istrigo-politinese-pinklese

http://www.ukmergesmedija.lt/2015/09/30/atlieku-tvarkymo-klausimas-ir-toliau-islieka-aktualus

http://www.ukzinios.lt/pdffailai/2015-05-26.pdf

http://www.delfi.lt/grynas/aplinka/ukmergeje-i-siuksliu-tvarkyma-bus-investuota-3-mln-litu.d?id=61334393

vilkmerge.eu

1 komentaras

Atsakyti

Please enter your comment!
Please enter your name here

Brukalų kiekiui sumažinti šis tinklalapis naudoja Akismet. Sužinokite, kaip apdorojami Jūsų komentarų duomenys.